Slide background

Välkommen till VAL-BO

Behandlingshem för missbruk

VAL-BO är ett Behandlingshem i Norrköping.
Vi tar emot män som är över 18 år och som har
ett alkohol- och/eller narkotikamissbruk.

Slide background

Tolvstegsprogram

ASI - MI - ADDIS

Vårat behandlingsupplägg utgår från de
evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet
som socialstyrelsen rekommenderar . Där i ingår
12-stegsprogrammet, självhjälpsgrupper, ASI,
ADDIS och Motiverande Samtal.

You’re so right that you are wrong !

Craig Nakken ur hans föreläsning om familjer och missbruk

Nu kan du se ett nytt klipp ifrån seminariet med Craig Nakken i oktober på VAL-BO

Den 14 oktober 2014 bjöd VAL-BO behandlingshem in till en föreläsning med Craig Nakken. Craig Nakken är amerikansk alkohol-, drog- samt familjeterapeut och har arbetat med missbruksfrågor inom 12- stegs programmet i snart 40 år.

Läs mer här
STÄNG