Slide background

Välkommen till VAL-BO

Behandlingshem för missbruk

VAL-BO är ett Behandlingshem i Norrköping.
Vi tar emot män som är över 18 år och som har
ett alkohol- och/eller narkotikamissbruk.

Slide background

Tolvstegsprogram

ASI - MI - ADDIS

Vårat behandlingsupplägg utgår från de
evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet
som socialstyrelsen rekommenderar . Där i ingår
12-stegsprogrammet, självhjälpsgrupper, ASI,
ADDIS och Motiverande Samtal.