Slide background

Välkommen till VAL-BO

Behandlingshem för missbruk

VAL-BO är ett Behandlingshem i Norrköping.
Vi tar emot män som är över 18 år och som har
ett alkohol- och/eller narkotikamissbruk.

Slide background

Tolvstegsprogram

ASI - MI - ADDIS

Vårat behandlingsupplägg utgår från de
evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet
som socialstyrelsen rekommenderar . Där i ingår
12-stegsprogrammet, självhjälpsgrupper, ASI,
ADDIS och Motiverande Samtal.

John T Farell

Seminarie med John T Farell den 24 november kl 13.00-16.00

John T Farell är en legend inom 12 – stegs rörelsen USA. Där har han varit med att arbeta fram många av de givna böcker och ingresser som läses på möten i hela världen. Han har även arbetat som präst och etisk rådgivare. Detta är en unik möjlighet att få ta del av Johns långa och breda erfarenhet inom området kemiskt beroende och dess lösning.  

Läs mer & boka plats här

STÄNG