VAL-BO Behandlingshem

promo-img-bigVAL-BO är ett Behandlingshem för missbruk i Norrköping Östergötland. Vi tar emot män som är över 18 år och som har ett alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Vi har 40 platser fördelat på primärbehandling och fördjupad behandling. Vårt behandlingshem är bemannat dygnet runt och vi har tillgång till egen läkare. Vi arbetar med en professionalisering av 12-stegsprogrammet med utgångspunkt i Minnesotamodellen.

VAL-BO´s personal har över 20 års erfarenhet av behandlingsarbete och i personalen finns en stor bredd av utbildning och bakgrund från alkohol- och drogterapeut till socionom och beteendevetare. Vi arbetar med hela personen och problematiken kring missbruket utifrån tankemönster, beteenden, relationer, familj och uppväxt. I förändringsarbetet återspeglas ett helhetstänk där personen får lära sig allt från ADL-träning till ett drogfritt liv.

 • "De är engagerade, strukturerade och professionella. Jag har väldigt goda erfarenheter av dem"
  SiL
  Östersunds Kommun
  SiL Kvalitetsindex
 • "Förmågan att motivera klienten, det här är en person som haft mycket problem i många år och nu ser denne faktiskt ljuset i tunneln"
  SiL
  Hammarö Kommun
  SiL Kvalitetsindex
 • "De är väldigt bra på motivationsarbetet, de är bra på att få med sig klienterna. De har helhetslösningar"
  SiL
  Mjölby kommun
  SiL Kvalitetsindex
 • "Deras förmåga att tränga in bakom det hårda skalet klienterna har. Deras bemötande av klienterna är bra"
  SiL
  Frivården Nyköping
  SiL Kvalitetsindex
 • "De har ett äkta engagemang och de vill att det ska gå bra för klienten"
  SiL
  Frivården Skövde
  SiL Kvalitetsindex
 • "De är väldigt kompetenta, har en välplanerad vård och har ett bra bemötande både gentemot oss som myndighet och även klienten"
  SiL
  Frivården Jönköping
  SiL Kvalitetsindex
 • "Verksamhetens starka sida är tydligt innehåll och mycket behandling på verksamheten"
  SiL
  Västerås stad
  SiL Kvalitetsindex
Vår behandling

missbruksbehandlingVAL-BO Behandlingshem erbjuder ett vårdprogram som ser till den enskilda individen och vi arbetar aktivt med dennes hela situation. Behandlingen består av fyra faser, primärbehandling, fördjupad behandling, utsluss med praktik samt eget boende och eftervård i ett år. Det innebär att klienten får en helhetslösning med ständig uppföljning och där vi snabbt kan fånga upp personen inför ett eventuellt återfall. Vi arbetar med 12-stegsprogrammet, MI, ASI, ADDIS och Kriminalitet som livsstil.

Primär

BeroendevårdFörsta fasen i VAL-BO’s behandling är primären. Klienterna bor tillsammans på Lida Kursgård där också all behandling sker. I primärbehandlingen läggs det stor vikt på beroendet men klienten arbetar även parralelt eventuell sidoproblematik som t.ex. kriminalitet, anhörigproblematik. Förutom gruppsittningar och föreläsningar finns vid behov tillgång till enskilda samtal med terapeut eller etisk rådgivare.


Fördjupad

BeroendevårdDen fördjupade behandlingen ligger unikt placerad mitt i centrala Norrköping. Bron är ytterliggare ett steg närmare samhället, som är målet för varje klient. De flesta som genomfört en primärbehandling för kemiskt beroende och/eller en kriminell livsstil behöver fortsatt stöd och även en möjlighet att påbörja bearbetning av bakomliggande orsaker för sin livsstil. Alla som kommer till Bron har tillgång till VAL-BO’s kortveckor som en integrerad del av den fördjupade behandlingen.Tiden på Bron ger ytterligare verktyg för en bibehållen drogfrihet och fortsatt tillfrisknande.

Utsluss

I Utsluss bor klienten i en möblerad lägenhet, sköter sina egna dagliga rutiner med matlagning, städning etc. En heltidssysselsättning är ett krav för att ingå i Utsluss. Sysselsättningen kan vara både arbete eller praktik, men också studier, och detta anpassas efter patientens individuella situation. VAL-BO är behjälplig med anskaffning av sysselsättning utifrån ett väl fungerande nätverk. I ett första skede av

Utsluss så har klienten möjlighet att ingå i växelvård, detta innebär att klienten ingår i en behandlingsgrupp måndagar och fredagar med arbete/praktik tre dagar i veckan. En helgplanering upprättas med ett strukturerat innehåll som följs upp en gång i veckan. I Utsluss påbörjar patienten en eftervårdsbehandling som pågår en gång i veckan under ett års tid, och är en terapeutledd grupp med inriktning på återfallsprevention.

Stödboende

Ett stödboende innebär att klienten bor i en egen lägenhet med egna möbler. Efter ett års provboende finns möjlighet för klienten att ta över kontraktet om allt har fungerat enligt de regler som finns. I ett stödboende har klienten fortfarande kontakt med VAL-BO och har en kontaktperson som sköter tillsyn samt urin- och utandningsprover.  klienten arbetar, praktiserar eller studerar fem dagar i veckan och sköter sitt boende helt själv.

I en fas av stödboende så har klienten fortfarande tillgång till VAL-BO’s olika behandlingsprogram, eftervård, kortveckor och enskilda samtal. Att gå via VAL-BO’s stödboende är en unik möjlighet för många klienter att få ett eget boende, istället för att bli nekad ett eget kontrakt på grund av skulder etc.

Inför en placering på VAL-BO!

Inför en placering av en klient är det av viktigt att både placerare och klienten får en ordentlig information om VAL-BO och helst (om det är möjligt) besöka enheten för att få en så tydlig bild som möjligt inför ett beslut om placering.

Vid informationsbesöket berättar vi om våra metoder, rutiner, regler och hur vi ser på sjukdomsbegreppet. Klienten får även ett enskilt samtal med någon av våra teraputer medans remittenten får fortsatt information av vår föreståndare eller kvalitetsamordnare.

Boka informationsbesök

Nyheter

Nyheter

Gunnar Bergström föreläste utifrån sin bok kärlek till döds

Gunnar Bergström föreläste utifrån sin...

Under eftermiddagen den 9 december hade VAL-B
Seminarie med Peter Blyme

Seminarie med Peter Blyme...

Den 17 februari 2015 klockan 13-16 erbjuder V
VAL-BO Behandlingshem i Halmstad

VAL-BO Behandlingshem i Halmstad...

Den 18 november anordnar VAL-BO behandlingshe
Vad händer i familjer när missbruk förekommer - Craig Nakken

Vad händer i familjer när missbruk för...

Under denna eftermiddag fokuserade Nakken sin
 • "Verksamhetens starka sidor är deras individuella perspektiv, de är flexibla och har god förståelse för vad socialtjänsten behöver ifrån dem"
  SiL
  Hörby kommun
  SiL Kvalitetsindex
 • "De har tajt kommunikation mellan klienten och kontaktpersonen. Det känns tryggt att ha klienten placerad på verksamheten, för jag vet att de hör av sig om det är något eller om det har hänt något"
  SiL
  Norrköpings kommun
  SiL Kvalitetsindex
 • "Verksamhetens starka sida är att de har engagerad personal, ett bra behandlingsschema som innehåller mycket. De har en förmåga att hålla kvar klienten i behandling, samt är bra på skriftliga rapporter och planer."
  SiL
  Upplands Väsby kommun
  SiL Kvalitetsindex
Kriminalitet

Behandlingschef B. Robert Andersson om hur vi arbetar med Kriminalitet som livsstil

Utredning

Föreståndare Mikaela Moberg berättar hur vi arbetar med utredning av våra klienter

Beroendeterapeututbildning
Utbildning

VAL-BO Utbildning håller utbildningar till behandlingsassistent och
alkohol och drogterapeut.