Ny forskningsstudie på VAL-BO modellen

VAL-BO modellen kan förhindra återfall i brottslighet Ny forskningsstudie på VAL-BO modellen VAL-BO´s behandlingsprogram för kriminella vuxna män har utvärderats i studie av Sophia Lindblom, Karlstads Universitet. Studien visar att deltagarna i VAL-BO´s behandlingsprogram minskar sitt kriminella tänkande från mycket höga värden till värden nära normalpopulationens under en sexveckorsperiod. Licentiatuppsatsen representerar ett pilotprojekt som förväntas…

Detaljer