S Lindblom föreläser om senaste forskningen kring behandling av kriminalitet

Nu har en helt ny forskningsstudie genomförts av Karlstads universitet och som presenterar goda resultat och evidens för rehabiliterande insatser mot kriminalitet. Sophia Lindblom föreläser om den forskningsstudie som genomförts och de resultat som presenteras i den. Föreläsningen ger deltagare en ökad kunskap kring problematiken kriminalitet och hur den behöver mötas. Sophia presenterar två modeller för behandling av kriminalitet med stark evidens.

Detaljer
Beroendepersonligheten Gunnar Bergström

Gunnar Bergström föreläser – Beroendepersonligheten

Gunnar Bergström föreläser – Beroendepersonligheten Tisdag den 31 maj bjuder VAL-BO in till föreläsning med Gunnar Bergström och filmvisning av dokumentärfilmen I det gula huset på Cnema i Norrköping. Gunnar Bergström har en lång bakgrund inom missbruksvården och har utvecklat program kring beroende, hedersvåld och kriminalitet. Bergström är nu aktuell som översättare och medutgivare till…

Detaljer
John T Farrell

Seminarie med John T Farell den 24 november

John T Farell är en legend inom 12 – stegs rörelsen USA. Där har han varit med att arbeta fram många av de givna böcker och ingresser som läses på möten i hela världen.
Han har även arbetat som präst och etisk rådgivare. Detta är en unik möjlighet att få ta del av Johns långa och breda erfarenhet inom området kemiskt beroende och dess lösning.

Detaljer
Behandlingshem i Östersund

VAL-BO Behandlingshem i Östersund

Den 24 mars 2015 klockan 9-15 anordnar VAL-BO behandlingshem en kostnadsfri utbildningsdag i Östersund. Dagen kommer innehålla seminarier ledda av Gunnar Bergström och B. Robert Andersson. Dagens tema kommer att röra sig kring ämnena beroende och kriminalitet. De bägge föreläsarna kommer att gå in på djupet gällande dessa respektive ämnen.

Detaljer
Behandlingshem Halmstad

VAL-BO Behandlingshem i Halmstad

Den 18 november anordnar VAL-BO behandlingshem en utbildningsdag i Halmstad om beroende, kriminalitet och gängkultur. Denna dag vänder sig till de som arbetar inom behandling t.ex. inom socialtjänsten, öppenvård, på behandlingshem i Halmstad området eller andra som har ett intresse av att få fördjupade kunskaper inom dessa ämnen.

Detaljer